[:en]

REGULATIONS FOR THE KLAIPĖDA MARATHON 2022

I. COMMON PART

VšĮ „Ponas maratonas“ organise Klaipėda marathon on 3th of July, 2022.

II. DISTANCES

Amateurs and professionals will have the possibility to compete in given distances:

500m children run

5 km;

10 km;

21,098 km;(half marathon)

42,195 km (marathon)

III. TIME AND PLACE OF THE EVENT

Smiltynė; Smiltyne Yacht Club

Marathon and Half Marathon start– 9:20

500m children run start – 12.50

5km and 10km start – 13:30

IV. TIME LIMITS

5 km – 45 min.

10 km – 1 h. 30min.

Half Marathon  21,098 km – 3 h.

Marathon 42,195 km – 5 h. 30min.

The electronic system of time measurement will be turned off at 15:00 on the day of the event and time results will not be recorded after that. Also, at 15:00 the streets will be opened and the organisers of the marathon will not be responsible for runners’ safety.

V. PARTICIPANTS

 1. Anyone can participate in the competition after completing the entry form, passing a medical examination and confirming this on the registration form. Participants take part in the event at their own free will and they accept all risks (unexpected health problems etc.) related to the competition and will have no legal claims in this respect to the organisers of “Klaipėda Marathon”. Upon registration and when taking his or her bib number the participant must have a personal identification document.
 1. With registration to the event every participant authorises, that he or she gives all the rights to use still and moving images in which he or she appears for marketing purposes without additional permission of the participant.
 2. Parents, legal guardians or coach take full responsibility for participants under 18 .
 3. Marathon and Half Marathon participants must be 18 or older on the day of the event.
 4. By registering the participant confirms that he understands that participation in the event is associated with a high human physical abilities test for, also confirms that there is a health assessment takes the Lithuanian Republic of the statutory medical examination requirements and the operator or other persons asked to provide the supporting state of health certificate. In the event of allegations of inappropriate health condition, the organizers request, the participant is required to suspend their participation in the event and to consult a doctor.
 5. The participant understands and confirms that the organizers can not and will not reimburse the participant’s health or life of the damage. The total risk and responsibility for the participant’s health problems, injuries and accidents resulting from the participation in the event, has only participant.

VI. SPECIAL TERMS AND RESTRICTIONS

  1. Participants can register and take part in the race only under his/her own names. In all other cases participants will be disqualified and the results will not be included in the official competition results.
  2. If registered participant want to change distance:
   2.1 To shorter – participant has to pay changing fee – 3 EUR.
   2.2 To longer – participant has to pay new registration fee minus already paid registration fee plus 3 EUR for the change.
   2.3 The entry fee is non-refundable and non-transferable to another participant.
   2.4 Participant data updating, modification fee – 3 EUR. All changes in the registration have to be made until June 30th.

2.5 Participant data updating, modification fee transferring to account: LT713500010002662860 Paysera Bank.

 1. Every participant of the competition must have a bib number fastened neatly on their T-shirt/vest. The bib number has to be fastened on the front of the T-shirt/vest to be clearly visible.
 2. It is strictly forbidden to use any kind of transport, e.g. bicycles, roller-skates, skate-boards and other wheeled vehicles during the race. In case of breaking this restriction the participant will be disqualified.
 3. It is forbidden to run on the race course during the event without a clearly visible participant’s number on the front side of a T-shirt/vest.
 4. Participants are not allowed to have any personal escort during the race. In case of breaking this restriction the participant will be disqualified.
 5. No animals are permitted on the course during the race.
 6. Each participant must attach the time measuring device on the sports shoes. Competitors do not, or not properly attach the chip, time will not be recorded, and these will not be included in the official competition results.
 7. Any deviation from the set course (without permission of the judge) is prohibited. In case of breaking this restriction the participant will be disqualified.
 8. Any possible claims must be submitted to the main referee of the competition in writing within 30 minutes after the termination of the competition, accompanied by a fee of 15 Euros, which will be refunded if the claim is satisfied by the appeal commission (the director of the marathon, main referee). Claims are not considered unless the fee is paid.
 9. Participants are prohibiting the use of musical instruments and equipment on track, which limits the participant’s hearing.

VII. SPECIAL POINTS ON TRACK

 1. There will be a total of 3 refreshment stations along the course (marathon and halfmarathon track). The water and food zones are approximately 3.5 km apart. All station will be checked on the map.

VIII. AWARDS

Marathon 42,195 km award:

 1. 1 – 3 places men and women are awarded Klaipėda marathon cup and prizes.
 2. All finished participants will get memory medal.

Half Marathon 21,098 km award:

 1. 1 – 3 places men and women are awarded Klaipėda marathon cup and prizes.
 2. All finished participants will get memory medal.

10 km ;  5 km award:

 1. 1 – 3 places men and women are awarded Klaipėda marathon cup and prizes.
 2. All finished participants will get memory medal.

The most massive team will be awarded – Cup.

Competition organizers reserve the right to adjust awards.

 1. PARTICIPANTS ENTRY FEES
 2. The entry fee is non-refundable and cannot be transferred to another participant.
 3. Registration is completed only after payment of the entry fee.
 4. The organizers reserve the right to allow the participant to attend without the start fee.
 5. Registration fee:
04.01 – 06.08 06.08-07.01 Event day
Marathon 42,195 km 18 EUR 25 EUR 30 EUR
Half Marathon 21,098 km 15 EUR 20 EUR 25 EUR
10 km 10 EUR 14 EUR 15 EUR
5 km 8 EUR 11 EUR 12 EUR
Children run 2 EUR 5 EUR 7 EUR

* To save your and our money – Payment can be not necessarily to each separately. If you are going to register more than 10 participants, for example: transfer for the club members, one member of the family for the whole family, possible co-circles, team or company order. A list of participants can be adjusted via e-mail: ponasmaratonas@gmail.com.

X. PARTICIPANTS REGISTRATION AND NUMBER PICK-UP

 1. Participants may register online at www.klaipedosmaratonas.lt or https://tickets.paysera.com/lt/ till 1st of July.
 2. Preregistration will be closed on 1st of July. Registration in place will be possible: and will be closed 30 minutes before the start of each distance.
 3. Participants may pick-up their starting package at the day of the event from 8:00 in the information center at Smiltyne Yacht Club. The number pick-up will be closed 15 minutes before the start of each distance.

XI. THE COURSE

 1. Running tracks start and finish in Smiltynė at Smiltyne Yacht Club. All further information on the marathon route in Klaipeda Marathon page: www.klaipedosmaratonas.lt

XII. FINAL PROVISIONS

 1. Organizers reserve the right to change the rules.
[:lt]

KLAIPĖDOS MARATONO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Ponas maratonas“ 2022 m. liepos 3 d. rengia bėgimą „Klaipėdos maratonas“.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

500m vaikų bėgimas

5 km;

10 km;

21,098 km;(pusmaratonis)

42,195 km (maratonas)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Smiltynė; Smiltynės Jacht klubas

Maratono ir pusmaratonio startas – 9.20 val.

Vaikų bėgimas – 12:50val.

5km ir 10km startas – 13.30 val.

IV. LAIKO LIMITAS

5 km – 45 min.

10 km – 1 val. 30min.

21,098 km – 3 val.

42,195 km – 5 val. 30min.

Varžybų dieną 15:00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 15:00 val. bus atidarytos gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su maratono nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 4. Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų. Pusės maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
 5. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 6. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui
 7. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Ponas maratonas“ organizuojamais renginiais. Taip pat renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas, todėl dalyvaudams renginyje dalyvis su tuo sutinka.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:
  2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 EUR.
  2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 3 EUR mokestį.
  2.3 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 3 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2022-06-30 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.
  2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestį pervesti į sąskaitą: LT713500010002662860 Paysera Bank.
 3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 7. Kiekvienas bėgimo dalyvis numerį gaus prisisekti ant krutinės ar juosmens dalies, negalima tvirtinti ant nugaros. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį su laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas gali būti neužfiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 8. Numerio grąžinti nereikia. Sugadinusiems laiko matavimo elektroninę mikroschemą, dalyvio laikas gali būti neužfiksuotas.
 9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 15 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 11. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą. Jų naudojimas ir pasekmės dėl to – pačio dalyvio atsakomybėje.

VII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo, maratono ir pusmaratonio dalyviams ir vaisiai. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus kas 3,5km pažymėti trasos žemėlapyje.

VIII. APDOVANOJIMAI

Maratono 42,195 km rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami Klaipėdos maratono taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

Pusmaratonio 21,098 km rungčių apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami atminimo taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

10 km ;  5 km rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami atminimo taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

Masiškiausiai dalyvavusiai komandai – taurė.

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti apdovanojimus.

IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 2. Registracija internetu vykdoma iki 2022.07.01 imtinai arba kol baigiasi bilietai.
 3. Registracija renginio vietoje bus vykdoma iki dalyvių limito.
 4. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
 5. Registracija užskaitoma tik tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
 6. Organizatoriai pasilieka teisę leisti dalyviui dalyvauti varžybose be startinio mokesčio.
 7. Registracijos mokesčiai:
04.01-06.08 06.08-07.01 Renginio dieną
Maratonas 42,195 km 22 EUR 25 EUR 30 EUR
Pusė maratono21,098 km 19 EUR 20 EUR 25 EUR
10 km 12 EUR 14 EUR 20 EUR
5 km 10 EUR 11 EUR 15 EUR
Vaikų Bėgimas  2 EUR  5 EUR  7 EUR

* Taupant Jūsų ir mūsų pinigus – apmokėjima galima daryti nebūtinai kiekvienam atskirai. Jei ketinate registruoti daugiau nei 10 dalyvių, Pavyzdžiui: klubas perveda už klubo narius, vienas šeimos narys už visą šeimą, galimas bendro draugų rato, komandos ar įmonės pavedimas. Dalyvių sąrašą galima suderinti elektroniniu paštu: ponasmaratonas@gmail.com, o pavedime nurodyti bendrą sumą.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Dalyvių registracija vykdoma: www.klaipedosmaratonas.lt arba https://tickets.paysera.com/lt/ iki liepos 1 dienos.
 2. Renginio dieną registracija bus vykdoma iki dalyvių limito.
 3. Išankstinis numerių atsiėmimas nebus vykdomas.
 4. Liepos 3d. numerių atsiėmimas bus vykdomas INFORMACIJOS centre Smiltynės Jachtklube, nuo 8:00 val. ir stabdomas likus 15 min. iki distancijos starto.

XI. VARŽYBŲ TRASA

 1. Bėgimo trasos startas ir finišas Smiltynės Jachtklube. Visa platesnė informaciją apie trasą Klaipėdos maratono puslapyje: www.klaipedosmaratonas.lt .

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
[:]