KLAIPĖDOS MARATONO NUOSTATAI               

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Ponas maratonas“ 2019 m. birželio  30 d. rengia bėgimą „Klaipėdos maratonas“.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

Vaikų bėgimas – 500 m;

5 km;

10 km;

21,098 km;(pusmaratonis)

42,195 km (maratonas)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Smiltynė; Senoji perkėla

Maratono ir pusmaratonio startas – 9.20 val.

Vaikų startas – 12.30 val.

5km ir 10km startas – 13.20 val.

IV. LAIKO LIMITAS

500 m – 15 min.

5 km – 45 min.

10 km – 1 val. 30min.

21,098 km – 3 val.

42,195 km – 5 val. 30min.

Varžybų dieną 15:00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 15:00 val. bus atidarytos gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su maratono nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 4. Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 1999 metais.Pusės maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2002 metais.
 5. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 6. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui
 7. Vaikų bėgime gali dalyvauti vaikai gimę 2009 ir jaunesni.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:
  2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 EUR.
  2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 3 EUR mokestį.
  2.3 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 3 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2019-06-24 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.
  2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestį pervesti į sąskaitą: LT713500010002662860 Paysera Bank.
 3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant sportinio batelio (išskyrus rungtis kuriuose nefiksuojamas laikas). Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 8. Sugadinusiems ar negrąžinusiems laiko matavimo elektroninės mikroschemos, mokamas 5 EUR mokestis už mikroschemą.
 9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 15 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 11. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą.

VII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus pažymėti trasos žemėlapyje.

VIII. APDOVANOJIMAI

Maratono 42,195 km rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami Klaipėdos maratono taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

Pusmaratonio 21,098 km rungčių apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami atminimo taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

10 km ;  5 km rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami atminimo taurėmis ir įsteigtais prizais.
 2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojamas atminimo medalis.

 500 m rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vaikai apdovanojami atminimo dovanomis.
 2. Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo suvenyrai.

Masiškiausiai dalyvavusiai komandai – taurė.

Įdomiausiam bėgiko kostiumui apdovanojimas.

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti apdovanojimus.

IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 2. Registracija internetu vykdoma iki 2018.06.27 imtinai.
 3. Birželio 30 dieną visų bėgimų registracija bus vykdoma renginio vietoje (Smiltynėje) nuo 8:00 val. ir stabdoma likus 30 min. iki starto.
 4. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
 5. Registracija užskaitoma tik tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
 6. Organizatoriai pasilieka teisę leisti dalyviui dalyvauti varžybose be startinio mokesčio.
 7. Registracijos mokesčiai:
04.02 – 05.31 06.01-06.27 06.30
Maratonas 42,195 km 18 EUR 21 EUR 25 EUR
Pusė maratono21,098 km 15 EUR 18 EUR 20 EUR
10 km 10 EUR 12 EUR 15 EUR
5 km 8 EUR 9 EUR 10 EUR
500m Vaikų bėgimas 2 EUR 3 EUR 4 EUR

* Taupant Jūsų ir mūsų pinigus – apmokėjima galima daryti nebūtinai kiekvienam atskirai. Jei ketinate registruoti daugiau nei 10 dalyvių, Pavyzdžiui: klubas perveda už klubo narius, vienas šeimos narys už visą šeimą, galimas bendro draugų rato, komandos ar įmonės pavedimas. Dalyvių sąrašą galima suderinti elektroniniu paštu: ponasmaratonas@gmail.com, o pavedime nurodyti bendrą sumą.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Dalyvių registracija vykdoma: www.klaipedosmaratonas.lt arba https://tickets.paysera.com/lt/ iki birželio 27 dienos.
 2. Renginio dieną registracija bus vykdoma INFORMACIJOS centre Smiltynėje, senosios perkėlos aikštelėje nuo 8:00 val. ir stabdoma likus 30 min. iki starto.
 3. Išankstinis numerio atsiėmimas nebus vykdomas, numerį bus galima atsiimti tik renginio vietoje.
 4. Birželio 30d. numerių atsiėmimas bus vykdomas INFORMACIJOS  centre Smiltynėje, prie senosios perkėlos nuo 8.00 val. ir stabdomas likus 15 min. iki starto.

XI. VARŽYBŲ TRASA

 1. Bėgimo trasos startas ir finišas Smiltynėje šalia senosios perkėlos. Visa platesnė informaciją apie trasą Klaipėdos maratono puslapyje: www.klaipedosmaratonas.lt .

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.