[:en]

Klaipeda marathon event will be in Smiltynė. In the light of their physical fitness will be able to choose from different distances routes:

Red route – 5km                                                                Blue route – 10km 540m                                                    children run – 500m;

1 lap – 5 km;                                                                     2 laps – 21,098 km (half marathon)

2 laps-  10 km;                                                                   4 laps – 42,195 km (marathon)

Track surface:
Nature trails (solid ground) 4%
Asphalt road. 96%

[:lt]

Klaipėdos maratono bėgimas vyks Smiltynėje. Atsižvelgiant į savo fizinį pasirengimą bus galima rinktis skirtingų atstumų trasas:

Raudona trasa – 5km                                                         Mėlyna trasa – 10km 540m                                                        Vaikų bėgimas – 500 m;

1ratas – 5 km;                                                                     2 ratai – 21,098 km (pusmaratonis)

2 ratai –  10 km;                                                                   4 ratai – 42,195 km (maratonas)

Trasos dangą sudaro:
Miško takeliai (kietas gruntas) 4%
Asfaltuotas kelias. 96%

[:]